Nyhet | 2011-05-19 | 09:03

Forsmarks Skola redovisade projektarbeten

Sabina Andersson, Freja Calissendorff och Robin Tulesjö har deltagit i tre olika projekt.

Sistaårselever på Forsmarks Skola har redovisat sina projektarbeten som de har genomfört för Forsmarks Kraftgrupp.
– Det är viktigt att erbjuda eleverna den här chansen. De kommer närmare Forsmarks Kraftgrupp och förhoppningen är att deras projekt kan leda till lösningar för oss och att eleverna blir framtida nyrekryteringar, säger Lars Berglund, chef för teknikenheten på Forsmarks Kraftgrupp.

Forsmarks skola, som ägs och drivs av Forsmarks Kraftgrupp, erbjuder en gymnasieutbildning med riksintag på det naturvetenskapliga programmet för årskurs 2 och 3, samt ett fjärde eftergymnasialt år. Skolans inriktning är energiteknik.

Utbildningen sker i nära anslutning till kraftverket och varje år erbjuds avgångseleverna att göra ett antal projektarbeten inom olika verksamhetsområden.

I år hade sammanlagt 43 elever tagit sig an tolv olika projekt. Exempel på några är Mall för kontroll och provning av el- och kontrollutrustning, Underlag för anläggningsregister, Data-basformatering för elmontage, Utveckling av kemikörkortet samt Utveckling av besöksverksamheten med avseende på ungdomar.

I fredags redovisade eleverna sina projekt för Forsmarks Kraftgrupp.
– Att vi får chansen att göra dessa projekt är en förmån, det blir mer på riktigt för eleverna, säger Linda Andersson på Forsmarks Skola som har varit elevernas kursledare.