Nyhet | 2010-02-18 | 14:53

Första grävskopetaget i Gustavsberg

I mitten av februari togs det första grävskopetaget vid bygget av nytt värmeverk i Gustavsberg.

Fjärrvärme i Gustavsberg

För att värmeförsörjningen ska bli effektivare och mer miljömedveten i Gustavsberg planerar vi att bygga ut fjärrvärmen där. Vi har byggt tidigare ihop fem mindre värmenät till ett och nu bygger vi en gemensam värmecentral som ersätter de tidigare mindre anläggningarna för basproduktionen. Driftstart är i höst.

Huvuddelen av produktionen kommer att ske i en 7 MW flispanna och anläggningens totala kapacitet blir cirka 20 MW. Vi kommer att använda biobränsle till 100 procent, till exempel flis, biogas och pellets och det blir möjligt att använda spillvärme från industrin. Vi kommer att leverera 50 GWh värme per år.

Bränsletransporterna i centrala Gustavsberg kommer att minska.

Läs mer om projektet i Gustavsberg