Nyhet | 2011-05-13 | 14:39

Första inspektion efter branden på Ringhals 2

Efter branden som inträffade i Ringhals 2 natten till onsdag har personal kunnat gå in i reaktorbyggnaden under fredag förmiddag.  Branden har lokaliserats till ett mindre område i byggnaden där en städmaskin och ett antal kablar är brandskadade. Brandplatsen har inspekterats av brandskadeutredare, men det finns ännu inget svar på varför det började brinna. Återstarten av anläggningen som skulle ha skett den 24 maj, är dock uppskjuten. Hur lång tid det kommer att ta att återställa och sanera de brandpåverkade områdena är fortfarande oklart. Fakta: Sedan 2 april är Ringhals 2 avställd för revision. Reaktorn är ur drift och allt radioaktivt bränsle befinner sig i en annan byggnad. Under revisionen görs flera standardtest, bland annat ett täthetsprov av reaktorinneslutningen, vilket inleddes den 10 maj. Under detta test har en temperaturavvikelse upptäckts, som orsakats av en mindre brand. Täthetsprovningen går till så att byggnaden utsätts för ett övertryck genom att luft pumpas in. Vid testet uppmättes en viss förhöjning av temperaturen i byggnaden, en ökning med några grader mot normal rumstemperatur. Driftledningen beslutade att avbryta testet för att utreda orsaken till temperaturavvikelsen. Ringhals analyser av luftprover och inspektioner med kameror visade att det inträffat en mindre brand eller glödning. Orsaken kan fastställas först när trycket åter sänks i reaktorinneslutningen så att personal kan gå in och felsöka, vilket nu sker.  Eftersom Ringhals 2 är avställd för översyn finns det inget uranbränsle i byggnaden. Det finns inte heller någon förhöjd radioaktivitet i luften i reaktorinneslutningen. Först när Ringhals analyserat orsaken till branden kommer man att återuppta startförberedelserna.
För mer information, kontakta:
 
  Gösta Larsen, Informationsansvarig Ringhals, Tel: 0340-667591 / 0706-403128