Nyhet | 2009-02-25 | 11:15

Första spadtaget för nytt kraftvärmeverk i Jordbro

Igår satte Jörgen Espeling, chef för Vattenfall Värme Sverige och Yvonne Radestam, ordförande i Haninge kommuns miljönämnd gemensamt spaden i backen för ett nytt kraftvärmeverk i Jordbro. Här kommer det att bli miljömedveten produktion av både värme och el från 100 procent biobränsle.

Vattenfall bygger ett nytt kraftvärmeverk i anslutning till det befintliga värmeverket i Jordbro med driftstart 2010. En milstolpe passerades idag när spaden sattes i marken på anläggningen i Jordbro. Ett 50-tal inbjudna gäster från bland annat kommunen, grannskapet, leverantörer och samarbetspartner var på plats.

Första spadtaget för nytt kraftvärmeverk i Jordbro

En av spadtagarna var Yvonne Radestam, ordförande i Haninge kommuns miljönämnd.
- Bygget av det nya kraftvärmeverket stämmer väl överens med Haninge kommuns ambition som ekokommun. Det eldas med 100 procent biobränsle och vi får därmed inga fossila koldioxidutsläpp. Vi tycker också att det är mycket positivt att anläggningen kommer att producera både el och värme.

Redan idag produceras fjärrvärmen i Jordbro med enbart biobränsle. Anläggningen byggs för att Vattenfall ska kunna vara mer flexibla i valet av bränsle.

- Vi kommer att använda returträ som bränsle, spill från byggindustrin, men även andra biobränslen vid behov. Därmed kan vi anpassa bränslemixen efter vad som finns på marknaden och vad som har bäst priser. För Jordbro-borna innebär investeringen att fjärrvärmepriserna fortsätter att vara stabila och konkurrenskraftiga, säger Jörgen Espeling, chef för Vattenfall Värme Sverige.

Investeringen beräknas bli 600 miljoner kronor. Den nya anläggningen kommer att ha en produktionskapacitet på 43 MW fjärrvärme och 20 MW el. Vattenfall Värme tillhandahåller idag värme för 60 procent av värmebehovet i Haninge, Tyresö och till viss del Älta och jobbar aktivt för att öka denna andel.

För vidare information, kontakta:
Jörgen Espeling, chef Vattenfall Värme Sverige, telefon 070-6945718

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.