Nyhet | 2010-02-15 | 15:00

Första spadtaget för Östra Herrestad Vindkraftpark

Vattenfall och kommunrepresentanter från Simrishamn tar gemensamt ett första spadtag för uppförandet av Östra Herrestad vindkraftpark.

Den beräknade årsproduktionen från Östra Herrestad vindkraftpark räcker till 11 000 hushåll. Det är tillräckligt för hela Simrishamns kommun och litet till. Det motsvarar drygt 20 procent av kommunens totala elbehov inklusive industrier.

– Vi är glada över att få vara med och utveckla anläggningar som ger oss förnybar energi. Östra Herrestad vindkraftpark ligger i ett område där vindarna är starka och jämna, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft AB.

Den färdiga vindkraftparken, som omfattar nio vindkraftverk, tas i drift i slutet av året. Inledningsvis anläggs vägar, elkablar och fundament. Efter sommaren påbörjas monteringen av vindkraftverken.

Projekteringsarbetet har framskridit sedan Vattenfall övertog i oktober 2008 bygglov och miljötillstånd för de nio verken. Byggandet av vindkraftparken blir ett positivt bidrag till kommunens gröna miljöprofil.

Vattenfall satsar på förnybar el och bygger för närvarandet åtta vindkraftparker i sex länder. Det innebär att Vattenfall dubblar sin elproduktion från vindkraft till 2011. Östra Herrestad är den andra vindkraftparken i Sverige som växer upp i år.


För vidare information, kontakta
Ingegerd Bills, kommunikationschef, Vattenfall Vindkraft AB
Tfn: 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.