Nyhet | 2009-06-25 | 14:40

Förstudie för kraftvärmeverk vid pappersbruk

Vilken är den optimala storleken på ett kraftvärmeverk som ska försörja ett pappersbruk och ett sågverk med ånga och samtidigt producera så mycket förnybar el att kraftverket klarar hårda lönsamhetskrav?

Foto: Holmen

Foto: Holmen Paper

Holmen Paper har planer på att bygga ett sågverk i anslutning till Bravikens pappersbruk utanför Norrköping. Ett sågverk har ett stort värmebehov för att torka virke, men ger samtidigt stora mängder biobränsle, i form av exempelvis bark, sågspån och hyvelrester.

I samband med detta vill Holmen Paper utreda om ett biobränsleeldat kraftvärmeverk, som kan utnyttja de här bränslena och producera ånga till pappersbruk och sågverk, skulle bli lönsamt.

– Man vill naturligtvis utnyttja kapaciteten i anläggningen för att producera så mycket el som möjligt för att få intäkter, bland annat i form av elcertifikat för förnybar elproduktion, berättar Ulf Persson, projektledare. Uppdraget från Holmen Paper går ut på att leverera beslutsunderlag för utbyggnaden i form av en förstudie som ska klargöra alternativen.

– En del av vårt uppdrag är att hitta rätt storlek på kraftvärmeverket, och det beror på en rad olika faktorer, bland annat framtida bränslepriser och elpriser samt investeringsvolymen. Det är faktorer som blivit mycket svårare att uppskatta genom den finanskris vi upplever för närvarande, konstaterar Ulf Persson.

Förstudien om det planerade kraftvärmeverket vid Bravikens pappersbruk blev klar under våren.

Kontakt: Ulf Persson, telefon: 08-699 86 06

ulf.persson3@vattenfall.com