Nyhet | 2009-10-05 | 14:15

Förstudie som ger besked om vindkraft

Flera svenska vindkraftprojekt har gått om intet för att man inte undersökt förutsättningarna tillräckligt. Vattenfall Power Consultant har därför utvecklat en tjänst med förstudier, som ger besked ifall det är lönt att gå vidare till projektstadiet. Både företag och privatpersoner utnyttjar tjänsten.

– Intresset för att bygga vindkraft på egen eller arrenderad mark är fortsatt stort i Sverige, konstaterar Susann Nilsson.

Det finns emellertid rader av förutsättningar som måste vara uppfyllda – inte bara vindförhållandena på platsen.

Vattenfall Power Consultant - Förstudie som ger besked om vindkraft

– I förstudien gör vi en första grov skattning av vindförhållandena genom till exempel SMHI:s vindkartering. Men vi undersöker också eventuella bostäder i närheten, de boendes acceptans, kommunens inställning, gällande planer, försvarets intressen och mycket, mycket annat.

– På det tekniska området handlar det mer om produktionskapacitet, infrastruktur och anslutningar till elnätet. Hur många verk kan den aktuella fastigheten inrymma? Hur mycket kan anläggningen producera? Finns det väg eller kan man bygga väg fram? Kan man ansluta till nätet utan att det blir för dyrt?

På basis av dessa undersökningar får Susann Nilsson och hennes kollegor fram en bild, med riskbedömning inkluderad, om det är värt att gå vidare med vindmätningar på plats och ansökningar om tillstånd.

– För varje uppdrag sätter vi samman ett team och vanligtvis brukar det ta ungefär en månad att genomföra förstudien. Det är ett billigt sätt att ta reda på om man ska satsa – eller avstå!

Kontakta: Susann Nilsson, 031-62 97 37