Nyhet | 2010-07-01 | 14:00

Fortifikationsverket tar plats bland de tio största fjärrvärmekunderna i Uppsala

Vattenfall har tecknat avtal med Fortifikationsverket i Uppsala om anslutning till fjärrvärmenätet. Affären omfattar en leverans på
14 GWh, vilket ger Fortifikationsverket en plats bland de tio största fjärrvärmekunderna i Uppsala.

Fortifikationsverket har ansvar för förvaltningen av ett hundratal byggnader som kommer att värmas av fjärrvärme framöver. I höst börjar arbetet med att gräva ner ledningar och även om parterna har satt slutdatum för leverans nästa sommar, så hoppas man att värmen är igång redan i vinter.

- Vi tycker att det är glädjande att Fortifikationsverket ansluter sig till fjärrvärmenätet. Det gynnar alla våra andra kunder. Fjärrvärme vinner på stordrift och nu har vi ytterligare ett stort företag på orten med fjärrvärme som uppvärmning. Miljön är också en vinnare – i och med att vi eldar centralt med god rening minskar vi spridningen av stoft och andra partiklar, säger Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Heat Uppsala.

- Det finns två skäl till att vi valde fjärrvärme – miljö och ekonomi. Det var fjärrvärmens miljöfaktorer som avgjorde affären. Sedan jämförde vi också de olika uppvärmningsalternativen och fjärrvärmen blir ekonomiskt bäst för oss. Vi ser att prisutvecklingen för pellets är osäker, eftersom konkurrensen på träråvaror har stigit kraftigt och ser ut att fortsätta göra det, säger Bengt Hägg, fastighetsenhetschef på Fortifikationsverket.

Idag har Fortifikationsverket en egen flispanna. När verket ansökte om nytt miljötillstånd innebar de skärpta kraven på rening att det skulle bli dyra ombyggnationer för att klara kraven på stoftavskilj-ning. Istället lönar det sig med fjärrvärme, trots en relativt lång anslutningssträcka till fjärrvärmenätet och bygge av mottagningsstation på området. Verkets egna distributionsnät behålls.

För vidare information, kontakta:
Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Heat Uppsala,
telefon 070-246 71 49

Therese Knapp, tf kommunikationschef Vattenfall Heat Nordic,
telefon 076-7764386

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.