Nyhet | 2011-12-21 | 13:49

Förtroendet för Forsmark är fortsatt starkt

Det framgår av den mätning av allmänhetens attityd till Forsmark som Demoskop gjort åt Forsmarks Kraftgrupp i Uppland- och Gävle/Sandvikenområdet. Demoskop har genomfört dessa mätningar sedan 1990.

80 procent av de tillfrågade i Uppland samt Gävle/Sandvikenområdet förklarar att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Forsmark, vilket är samma resultat som förra året.

I närområdet - Östhammars och Tierps kommun - är det 84 procent mot 87 procent förra året som säger att de har stort eller mycket stort förtroende för Forsmark.

När det gäller inställningen till olycksrisker säger 83 procent att de är "inte alls" eller "inte särskilt oroliga" för olycksrisker i Forsmark. Förra året var den siffran 86 procent. Där finns dock en signifikant förändring sedan förra året närt det gäller graderingen ”inte alls” och ”inte särskilt oroliga” för olycksrisker. Förra året svarade 42 procent ”inte alls”, i år är den siffran 28 procent, och 44 procent svarade "inte särskilt oroliga" förra året mot 55 procent i år. Enligt Demoskop har förändringen sannolikt koppling till händelserna i Fukushima.

När det gäller frågan om kärnkraftens avveckling är det 32 procent (39 procent 2010) av de tillfrågade som vill utveckla kärnkraften och vid behov bygga nya reaktorer medan 18 procent (14 procent 2010) vill avveckla kärnkraften genom ett regeringsbeslut oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömning. 46 procent (42 procent 2010) av de tillfrågade vill använda kärnkraften tills nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl.

På frågan "Är du för eller emot att reaktorer i Forsmark ersätts med uppförande av nya?” svarar 55 procent (60 procent 2010) att de är för och 34 procent (31 procent 2010) är emot.

67 procent (65 procent 2010) säger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för den information som lämnas om driften vid Forsmark, 22 procent (23 procent 2010) säger att de har ”mycket lite” eller ”ganska lite” förtroende för informationen.

Mätningen grundas på 660 telefonintervjuer som gjordes under perioden 10 november till 27 november 2011.

Läs hela rapporten