Nyhet | 2008-10-24 | 11:07

Fortsatt drift av Forsmark 1 och 2

Problemen med sprickbildning i styrstavsförlängare på Oskarshamn 3 har föranlett inspektioner på samtliga kärnkraftverk i Sverige, förutom Ringhals 2, 3 och 4 som är av annan typ, samt i Olkilouto. I Forsmark har driftledningen kommit fram till att det inte är nödvändigt att ställa av Forsmark 1 och 2.

Beslutet att fortsätta driften baserar sig bland annat på olikheter i anläggningarnas tekniska utformning och olikheter vad det gäller styrstavsförlängarnas konstruktion. Driftledningen refererar även till en mångårig drifthistorik utan avvikelser som motsvarar sprickbildningen på styrstavsförlängare i Oskarshamn 3. Dessutom har en kamerainspektion utförts utan anmärkning på tolv stycken styrstavsförlängare i Forsmark 1.

Redovisningen har lämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Utvecklingen vid Oskarshamn 3 och Forsmark 3 följs noga och fortsatta analyser och inspektioner kommer vid behov att genomföras på Forsmark 1 och 2.