Nyhet | 2009-12-10 | 14:30

Fortsatt högt förtroende för Forsmark och Ringhals

Allmänheten i regionerna runt Forsmark och Ringhals har högt förtroende för kärnkraftverken – 84 procent har mycket stort eller ganska stort förtroende. Det visar de årliga attitydmätningar som Demoskop utför i regionerna runt Forsmark och Ringhals.

För Forsmark har en ökning skett. 83 procent (80 procent 2008) av de tillfrågade i Uppland samt Gävle/Sandviken-området har mycket stort eller ganska stort förtroende för Forsmark. Gruppen som har mycket stort förtroende har ökat från 22 procent i fjol till 27 procent 2009.

Förtroendet för Ringhals i Västsverige ligger kvar på samma nivå som förra året, 84 procent, vilket är den högsta nivån sedan mätningarna startade 1996.

Högst förtroende i närområdet

De allra högsta förtroendesiffrorna noteras i kraftverkens närområden.

I år har ett trendbrott skett mellan könen när det gäller skillnader i förtroende. För första gången har kvinnor högre förtroende än män: 84 procent av kvinnorna har stort/ganska stort förtroende för Ringhals medan motsvarande för männen är 83 procent.

Förtroendet för informationen om verksamheten är fortsatt högt för Forsmark och ökande för Ringhals. Två av tre har stort eller mycket stort förtroende för informationen från kraftverken.
Tillsynsmyndigheterna anges, liksom tidigare år, som den mest trovärdiga informationskällan.

Nio av tio oroar sig inte för olycksrisker vid kärnkraftverken. En klar majoritet anser att kärnkraften är miljöriktig med obefintlig eller liten miljöpåverkan.

Fyra av tio vill utveckla

På frågan om kärnkraftens avveckling är det omkring 40 procent av de tillfrågade som vill utveckla kärnkraften och vid behov bygga nya reaktorer. 11 procent i Forsmark-undersökningen och 15 procent i Ringhals undersökning vill avveckla kärnkraften genom ett regeringsbeslut oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömning. Vid Forsmark vill 40 procent av de tillfrågade använda kärnkraften tills nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl. Motsvarande för Ringhals är 44 procent.

Mätningen för Forsmark grundas på 653 telefonintervjuer som gjordes under perioden 11 november till 23 november 2009.
Resultaten för Ringhals omfattar 800 telefonintervjuer under perioden 27 oktober till 12 november 2009.

Ladda ner

Rapporten om attityderna till Forsmark 2009
Rapporten om attityderna till Ringhals 2009