Nyhet | 2010-12-20 | 15:00

Fortsatt högt förtroende för Ringhals

Allmänheten i regionen runt Ringhals har högt förtroende för kärnkraftverket – 83 procent har mycket stort eller ganska stort förtroende. Det visar den årliga attitydmätningen som Demoskop utför i regionen runt Ringhals.

Undersökningen har genomförts sedan 1996 och visar över tid en tydlig tendens på ökat stöd för kärnkraften. I årets undersökning är det fler än någonsin, 43 procent, som anser att kärnkraften ska utvecklas och att nybyggnation ska ske vid behov. Färre än någonsin, 12 procent, anser att kärnkraften ska avvecklas. Sannolikt finns ett samband med önskemålet att reducera utsläppen av växthusgaser.

Tre av fem har stort förtroende för den information som Ringhals lämnar om driften. Andelen har minskat något sedan 2009. Tillsynsmyndigheterna är fortsatt den mest trovärdiga informationskällan.

När det gäller inställningen till olycksrisker uppger 89 procent att de inte känner oro. En av tio känner viss oro – det är den lägsta nivån hittills.

Hantering av radioaktivt avfall och tillförlitligheten i form av få driftsavbrott är de områden där Ringhals får lägst betyg, 3,5 på en femgradig skala. I närområdet är förtroendet högre än tidigare år när det gäller säkerheten för de arbetande (4,3), säkerheten mot radioaktiva utsläpp (4,1) samt beredskapen inför eventuella olyckstillbud (3,8).

Samtliga förändringar jämfört med föregående år ligger inom den statistiska osäkerhetsmarginalen.
Mätningen grundas på 800 telefonintervjuer som gjordes mellan den 29 november och 5 december 2010.

För ytterligare information kontakta:
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef, tel 0340-667591

Ladda ner
Läs hela Demoskops rapport (PDF 138 kB)