Nyhet | 2012-12-21 | 16:04

Fortsatt högt lokalt förtroende för Forsmark

Vinter i Forsmark

Den årliga förtroendemätningen som Demoskop gör på uppdrag av Forsmarks Kraftgrupp visar ett fortsatt högt förtroende i det så kallade närområdet som består av Östhammars, Tierps och Älvkarleby kommuner. 85 procent av de tillfrågade säger att de har stort eller mycket stort förtroende för Forsmark vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med förra året. Det är också fler tillfrågade som vill ersätta de gamla reaktorerna i Forsmark med nya, 61 procent i år jämfört med 55 procent förra året.

Förtroendet i närområdet för Forsmark har under de senaste legat stabilt över 80 procent och i år ökat till 85 procent jämfört med 84 procent förra året. Däremot har den siffran gått ner från 80 procent till 75 procent om man även inkluderar kommunerna Norrtälje, Uppsala, Heby, Gävle och Sandviken. Sannolikt är det en konsekvens av Greenpeaceintrånget.

85 procent av samtliga tillfrågade känner sig ”inte särskilt oroade” eller ”inte alls oroade” för olycksrisker i Forsmark. Förra året var motsvarande siffra 83 procent.

Sedan några år tillbaka ställs frågan om man vill ersätta befintliga reaktorer i Forsmark med nya. I år är 61 procent för att bygga nya reaktorer i Forsmark, en ökning med sex procentenheter jämfört med förra året. På frågan om kärnkraftens användning i Sverige svarar 35 procent (32% förra året) att de vill utveckla kärnkraften och bygga nya reaktorer vid behov, 43 procent (46% förra året) att de vill använda kärnkraften till dess att nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl, 16 procent (18% förra året) vill avveckla kärnkraften genom regeringsbeslut att stänga reaktorer, oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömning och 16 procent (18% förra året) svarar vet ej.

Mätningen baseras på 651 telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen i åldern 18 år eller äldre och genomfördes av Demoskop under perioden 20 november till 3 december 2012.

För ytterligare information:
Kontakta Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513
Frågor angående genomförandet av undersökningen kan ställas till Håkan Forsell, Demoskop, tel 0735 225 540

Läs undersökningen här