Nyhet | 2008-12-17 | 14:48

Fortsatt positiv trend för Vattenfall

Trenden fortsätter, kunderna i Sverige är mer nöjda än tidigare. Det visar kundnöjdhetsmätningen Svenskt Kvalitetsindex, SKI. I Finland ger motsvarande mätning, EPSI, delvis en annan bild: Kundnöjdheten går här ned, men mindre än för branschen som helhet. - Vi ser en klar ökning av kundnöjdheten i Sverige och resultatet bekräftar förbättringarna vi sett de senaste åren, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden. - Det är ett kvitto på att vi lyssnar på våra kunder, tar fram bättre erbjudanden och ger bättre service, fortsätter Hans von Uthmann.

Kundernas betyg går upp i Sverige

Förtroendet för hela energibranschen ökar bland de svenska privatkunderna. I jämförelse mellan de tre stora aktörerna Vattenfall, E.ON och Fortum är Vattenfalls privatkunder fortsatt mest nöjda. Telge är fortfarande i topp men avståndet till de tre stora aktörerna minskar och Vattenfall har klart mer lojala privatkunder än både E.ON och Fortum. Företagskunderna i Sverige placerar energibranschen totalt sett på en oförändrad nivå men Vattenfall har bäst resultat av de tre “stora”. Vattenfall ökar i nöjdhet hos företagskunderna medan Fortum backar. Inom området prisvärde ökar Vattenfall mest och ligger nu på bransch-snittet.

Vattenfall relativt starkare i Finland

De finska kunderna visar ett minskande förtroende för energibranschen, både privat- och företagskunder och det är kopplat till protester mot prisökningar, ställt mot branschens höga vinster. Redan under våren kunde man ana tendenser i Vattenfalls egna CSI-mätningar, dock backar Vattenfall nu minst av de tre stora energibolagen och ligger nu högre än Fortum. Helsinki Energy ligger fortsatt i topp. Privatkunderna i Finland upplever generellt att byten är krångliga att genomföra och på årsbasis byter endast fyra procent i landet. Företagskunderna i Finland backar inom nöjdhet. Vattenfall ligger högre än Fortum både inom nöjdhet och lojalitet bland de finska företagen. Service är däremot ett område där Vattenfall får lågt betyg av våra finska kunder, även i jämförelse med övriga i branschen. - Vi gläder oss åt de fortsatta förbättringar vi kan se i kundnöjdheten samtidigt som vi har en hel del att göra innan vi själva kan vara nöjda, det ser vi också tydligt i resultatet, avslutar Hans von Uthmann.

Om mätningen

Arbetet med SKI (Svenskt Kvalitetsindex) drivs inom ramen för ett särskilt institut. Bakom står också den internationella organisationen EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) som håller i jämförande mätningar i närmare 20 länder. 7 500 kunder har intervjuats i Sverige under perioden 10 november till 10 december. I Finland har 2 000 kunder intervjuats under samma period.