Nyhet | 2009-05-27 | 19:00

Fortsatt produktion vid Forsmark 3

I samband med årets revisionsavställning av Oskarshamn 3, som är av samma konstruktion som Forsmark 3, konstaterades defekter i form av sprickbildningar i ett antal nya styrstavar som sattes in i anläggningen 2008.

Forsmark har daglig kontakt med Oskarshamn och full tillgång till deras resultat och dokumentation om utredningsarbetet kring defekterna på styrstavarna. Baserat på detta och Vattenfalls egna analyser görs bedömningen att Forsmark 3 kan drivas på ett säkert sätt fram till den ordinarie revisionsavställningen sista juli 2009. Berörda myndigheter, bland andra Strålsäkerhetsmyndigheten, är informerade om den bedömning som Forsmark gjort.

För att garantera att styrstavarna fungerar görs manöverprov löpande. När Forsmark 3 ställs av senare i sommar kommer det att ske samma noggranna genomgång av styrstavarna som Oskarshamn nu har gjort.

Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden