Nyhet | 2009-01-21 | 08:23

Fortsatt reducerad effekt för Forsmark 1 och 2

Sedan sommaren 2008 har Forsmark 1 och 2 kört med något reducerad effekt. Det beror på att man inte längre säkerhetsmässigt tillgodoräknar sig energilagren.

I princip är energilagren stora svänghjul som vid ett snabbstopp har som extra säkerhetsfunktion att under några sekunder mjukt varva ner vissa pumpar. Detta är en konsekvens av sommarens störning då ett åsknedslag ute på kraftnätet vållade produktionsstopp på Forsmark 2. Efter den händelsen beslöts att reaktorerna i Forsmark 1 och 2 inte säkerhetsmässigt skulle tillgodogöra sig energilagren innan åtgärder vidtagits.

Analyser visar att begränsningen för Forsmark 1 är ungefär 915 MW och för Forsmark 2 ungefär 962 MW. Effekten kommer att hållas på dessa nivåer fram till Forsmark 2:s stopp för bränslebyte i början av maj och Forsmark 1:s revision i slutet av juni. Efter dessa stopp kommer både reaktorerna att åter kunna köras med full effekt, vilket är 978 MW för F1 och 990 MW för F2.

För ytterligare information kontakta:

Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0173-825 05