Nyhet | 2010-01-29 | 15:42

Fortsatt reducerad effekt för Forsmark 2

På grund av problem med vibrationer på en turbin fortsätter Forsmark 2:s effekt att vara reducerad.

Mätningar och analyser pågår och resultatet kommer att ligga till grund för framtida åtgärder och behov av tillfälliga effektbegränsningar.

För mer information kontakta:

Kommunikationschef Claes-Inge Andersson tel: 0705-300 513.