Nyhet | 2011-07-08 | 14:45

Fortsatt saneringsarbete på Ringhals 2

Saneringsarbetet efter den brand som inträffade på Ringhals 2 den 10 maj fortsätter. I den utredning som gjorts bedöms branden vara el-relaterad och ha startat i den våtdammsugare som fanns i utrymmet.

Reaktorinneslutningen
Återställningsarbetet efter branden är omfattande. En första grovsanering gjordes direkt efter branden och en mer detaljerad plan för återstående saneringsarbete och återställning av anläggningen har tagits fram. Just nu pågår bland annat grundsanering, inplastning av komponenter och ställningsbygge.

Inplastning av ventiler
Komponenterna i inneslutningen plastas in efter grovsanering och kemisk rengöring. Den kemiska rengöringen indelas i flera steg – efter en avtorkning med vatten rengör man med kemikalier och sköljer till sist med totalavsaltat vatten. Komponenterna kommer att vara inplastade till dess utrymmet sanerats klart, därefter är det dags för slutsanering av dem.
Saneringsarbetet pågår metodiskt och systematiskt, men har visat sig vara mer omfattande än vad som bedömdes i ett första skede. Planerad återstart är satt till den 18 november.

Fakta om händelsen:
I samband med ett standardtest – en täthetsprovning – den 10 maj, under revisionen på Ringhals 2, uppstod en mindre brand i inneslutningen. Täthetsprovningen innebär att byggnaden utsätts för ett övertryck genom att luft pumpas in. Eftersom Ringhals 2 var avställd för översyn fanns inget uranbränsle i byggnaden. Branden orsakade begränsade materiella skador, men stora ytor blev nedsotade.

För mer information kontakta stf kommunikationschef Anna Stålnacke via Ringhals växel 0340-66 70 00.