Nyhet | 2011-02-14 | 08:07

Fortsatt stabil drift i Forsmark

Forsmark 1 vintertid

Produktionen vid Forsmarks kärnkraftverk uppgick i januari till 2360 gigawattimmar. Driften har hittills i år varit störningsfri vid samtliga tre reaktorer. Detta är den högsta produktionssiffran hittills i Forsmark under en enskild månad.

– Anledningen till den höga produktionssiffran är den verkningsgradsförbättring som Forsmark 2 har fått genom byte av högtrycksturbin i samband med revisionerna 2009 och 2010, säger kommunikationschef Claes-Inge Andersson.

Energitillgängligheten för Forsmark 1 var under januari månad 99,9 procent, vid Forsmark 2 låg den på 100 procent och vid Forsmark 3 var energitillgängligheten 99,8 procent.
– Anledningen till att Forsmark 1 och Forsmark 3 inte riktigt når 100 procent är smärre effektnedgångar i samband med planerade ventilprov, förklarar Claes-Inge Andersson.

Energitillgänglighet är ett mått som beskriver hur mycket energi som kärnkraftverket faktiskt producerar under en period, i förhållande till den mängd energi som maximalt hade kunnat produceras. Revisioner och produktionsstörningar påverkar energitillgängligheten negativt.

Information om aktuellt driftläge och produktion i Forsmark finns på Forsmarks hemsida. Gå in via länkarna nedan.

Länkar till:
Aktuellt driftläge

Produktion

Prduktionshistorik