Nyhet | 2007-09-25 | 15:42

Fortsatt stabila fjärrvärmepriser i Motala

Priset för fjärrvärme stiger långsammare än för alternativa uppvärmningsformer. I Motala fortsätter fjärrvärmepriset att följa den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället.

Priset på fjärrvärme höjs den 1 januari 2008. För en medelstor villa i Motala motsvarar höjningen en total kostnadsökning med cirka 25 kr per månad.

Tack vare stora investeringar, bland annat i ett nytt kraftvärmeverk, har Vattenfall minskat oljeanvändningen och därmed sänkt koldioxidutsläppen och kraftigt minskat utsläppen av försurande kväveoxider.

– Fjärrvärme är ett av de skonsammaste alternativen för uppvärmning och vi arbetar hela tiden med att göra produktionen ännu renare och effektivare. Våra fjärrvärmekunder bidrar till att minska koldioxidutsläppen och gör därmed en insats för klimat och miljö, säger Karl Bergman, chef, Vattenfall Värme Norden.

– Vår ambition är att fjärrvärmepriserna över tid ska ligga på en attraktiv nivå samtidigt som miljön förbättras och att våra kunder skall uppleva fjärrvärme som prisvärt, framhåller han.

För vidare information, kontakta:
Karl Bergman, chef, Vattenfall Värme Norden, telefon 070-539 60 05.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.