Nyhet | 2007-09-25 | 15:46

Fortsatt stabila fjärrvärmepriser

Priset för fjärrvärme stiger långsammare än för alternativa uppvärmningsformer. I Nyköping fortsätter fjärrvärmepriset att följa den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället.

Priset på fjärrvärme höjs den 1 januari 2008. För en medelstor villa i Nyköping motsvarar höjningen totalt en kostnadsökning med cirka 35 kr per månad. För större fastigheter höjs det rörliga energipriset med 15 kr per megawattimme.

I år har Vattenfall byggt om den stora pannan för att kunna välja mellan ännu fler bränslen och därmed hålla bränslekostnaderna nere. Man har också skaffat ny reningsutrustning, som minskar utsläppen till vatten och luft ytterligare.

– Tack vare dessa investeringar kan vi hålla kostnadsökningen för bränsle nere och minska våra utsläpp ytterligare. Idag har biobränslen helt ersatt den fossila oljan och kolet. Vi arbetar hela tiden med att göra produktionen ännu renare och effektivare. Fjärrvärme är inte bara prisvärd, den är också ett av de skonsammaste alternativen för uppvärmning. Våra fjärrvärmekunder bidrar till att minska koldioxidutsläppen och gör därmed en insats för klimat och miljö, säger Karl Bergman, chef, Vattenfall Värme Norden.

För vidare information, kontakta:
Karl Bergman, chef, Vattenfall Värme Norden, telefon 070-539 60 05.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.