Nyhet | 2007-09-25 | 16:41

Fortsatt stabila fjärrvärmepriser

Vattenfall höjer priset på fjärrvärme den 1 januari 2008. För villaägare i Uppsala ökar den fasta årsavgiften med 500 kr, medan det rörliga priset är oförändrat.

För större fastigheter höjs det rörliga energipriset med 20 kr per megawattimme, medan övriga kostnader är oförändrade. I Knivsta och Storvreta ligger höjningen på samma nivå.

I Uppsala ligger fjärrvärmepriset idag något under den genomsnittliga nivån i Sverige.

– Som villakund betalar man efter prishöjningen cirka 42 kr per dygn för värme och varmvatten – och för en bättre miljö. Priset på fjärrvärme kommer under treårsperioden 2006-2008 i stort sett att följa den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället, trots att energipriserna under inledningen av denna period ökat i snabbare takt. Vi arbetar hårt för att fjärrvärmepriset över tid ska ligga på en attraktiv nivå och att våra kunder ska uppleva fjärrvärme som prisvärt, säger Stefan Persson, chef för Vattenfall Värme i Uppsala.

Ur miljösynpunkt är fjärrvärme ett av de skonsammaste alternativen för uppvärmning.

– Tack vare stora investeringar har vi sänkt våra koldioxidutsläpp i Uppsala från fossila bränslen och torv med ungefär en fjärdedel sedan 2005 och kraftigt minskat våra försurande utsläpp av kväveoxider. I Knivsta och Storvreta använder vi i stort sett bara biobränslen, som inte är klimatpåverkande, påpekar Stefan Persson.

För vidare information, kontakta:
Stefan Persson, chef Vattenfall Värme Uppsala, telefon 018-26 97 40.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.