Nyhet | 2010-12-16 | 12:27

Fortsatt starkt förtroende för Forsmark

Vinter i Forsmark

Förtroendet för Forsmark är fortsatt starkt. Det framgår av den mätning av allmänhetens attityd till Forsmark som Demoskop gjort åt Forsmarks Kraftgrupp i Uppland- och Gävle/Sandvikenområdet.

Demoskop har genomfört dessa mätningar sedan 1990.

Det har skett smärre förändringar i opinionen men samtliga ligger inom den statistiska osäkerhetsmarginalen.

80 procent av de tillfrågade i Uppland samt Gävle/Sandvikenområdet förklarar att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Forsmark. Förra året var motsvarande siffra 83 procent.

I närområdet - Östhammars och Tierps kommun - är det 87 procent mot 84 procent förra året som säger att de har stort eller mycket stort förtroende för Forsmark.

När det gäller inställningen till olycksrisker säger 86 procent att de är "inte alls" eller "inte särskilt oroliga" för olycksrisker i Forsmark. Förra året var den siffran 89 procent.

På frågan om kärnkraftens avveckling är det 39 procent (41 procent 2009) av de tillfrågade som vill utveckla kärnkraften och vid behov bygga nya reaktorer medan 14 procent (11 procent 2009) vill avveckla kärnkraften genom ett regeringsbeslut oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömning. 42 procent (40 procent 2009) av de tillfrågade vill använda kärnkraften tills nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl.

I år har en ny fråga lagts till attitydmätningen. Anledningen är att det från årsskiftet blir möjligt att uppföra nya reaktorer som ersätter gamla reaktorer som tas ur drift. Frågan lyder ”Är du för eller emot att reaktorer i Forsmark ersätts med uppförande av nya?”.

60 procent är för, 31 procent emot och 9 procent vet ej.

 Mätningen grundas på 652 telefonintervjuer som gjordes under perioden 17 november till 29 november 2010.

 För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513.

Frågor kring själva mätningens genomförande besvaras av:
Håkan Forsell, Demoskop AB, tel 08-506 455 00.

Läs hela Demoskops rapport