Nyhet | 2010-03-31 | 08:06

Fortsatt starkt stöd för kärnkraft

Den senaste mätningen om kärnkraftsopinionen som Novus Opinion gjort åt Analysgruppen vid KSU, visar att det fortfarande är en klar majoritet som vill fortsätta använda kärnkraften. En viss ökning av den kärnkraftspositiva opinionen märks när det gäller stödet för byggande av nya reaktorer.

Analysgruppen vid KSU, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB, gör återkommande undersökningar om allmänhetens inställning till kärnkraft. Den senaste undersökningen visar att fem av tio är positiva till att man vid behov bygger nya reaktorer inom befintliga anläggningar. Två av tio svenskar vill fortsätta avveckla kärnkraften genom politiska beslut. Stödet för nya reaktorer ökar något både bland män och kvinnor.

Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion telefonomnibus under perioden 9 -15 mars 2010. Målgruppen är den svenska allmänheten 16 år och äldre. Mätningen omfattar 1000 intervjuer.


Analysgruppen vid KSU, senaste opinionsmätning