Nyhet | 2011-09-30 | 10:19

Fortsatt stöd för elkraftutbildning

Vattenfall och Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan fortsätter sitt gemensamma arbete för att skapa ett större intresse för elkraft och höja kompetensen bland framtidens medarbetare. De två parterna har förlängt sitt samarbetsavtal om att, bland annat, driva utbildning tillsammans. [caption id="attachment_13426" align="alignnone" width="400" caption="Nils Ericssongymnasiet i Trollhättan"]Nils Ericssongymnasiet i Trollhättan[/caption] Fler behöver utbildas inom elkraft. Vattenfall har ett stort rekryteringsbehov och därför fortsätter det nu tre år gamla partnerskapet med Nils Ericsonsgymnasiet i ytterligare tre år. – Det här är i exakt linje med vad vi vill göra inom Vattenfall för att attrahera ungdomar. Vårt samarbete med Nils Ericsonsgymnasiet har fungerat så bra att vi nu vill avancera och lyfta det till nya höjder under tre år till, säger Anders Nilsson, ansvarig för partnerskapet på Vattenfall.  Personal från Vattenfall arbetar som lärare på skolan, från enstaka timmar till heltidstjänstgöring i två år. Dessutom tar Vattenfall, bland annat, emot praktikanter, ordnar studiebesök och erbjuder sommarjobb. Tillsammans genomför Vattenfall och Nils Ericsonsgymnasiet även företagskvällar, driver ett utbildningsråd och arrangerar gemensamma aktiviteter för eleverna. – Dessutom har vi arbetsplatsförlagd utbildning (APU, reds anm.) för eleverna och det är en enormt viktig del i samarbetet. Här kan vi som handledare bidra till att höja kompetensen hos eleverna, säger Anders Nilsson. Robert Zettergren är rektor på Nils Ericsonsgymnasiet. Han förklarar att samarbetet med Vattenfall direkt leder till fler arbetstillfällen. – Vattenfall har en hel del verksamhet i närområdet här så det innebär stora möjligheter för våra elever att få jobb när de är klara med sin utbildning. Samarbetet fungerar oerhört bra, säger han.