Nyhet | 2011-12-01 | 14:19

Fortsatta klimatöverläggningar i Durban

Det internationella världssamfundet samlas på nytt för diskussioner om klimatförändringarna vid FN:s årliga klimatkonferens (COP17) i Durban, Sydafrika, som pågår från 28 november till 9 december, 2011. Erik Brandsma, Vattenfalls CSR-chef, förklarar varför Vattenfall inte deltar i konferensen: – Vattenfall kan som enskilt företag inte påverka de diskussioner som äger rum, men vi följer utvecklingen dagligen. Den viktigaste tiden att visa sitt engagemang är innan själva klimatkonferensen äger rum. Vi för aktiva diskussioner om klimatförändringsfrågor med myndighetsrepresentanter, ideella organisationer och branschorganisationer. Vattenfalls ägare, den svenska regeringen, finns på plats och deltar aktivt, bland annat i sin roll som EU-medlem. – Dessutom är WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) där Vattenfall är medlem, ett ytterst respekterat språkrör för företagarna under klimatförhandlingarna i Durban, säger Erik Brandsma. – Vi har inga stora förväntningar på resultaten från klimatförhandlingarna i Durban. Vi hoppas ändå att mötet banar väg för mer givande diskussioner nästa år vid den stora konferensen Rio+20 om hållbar utveckling, där även diskussioner kring hur Kyoto-protokollet och FN:s klimatdeklarationer ska kunna leva vidare och utvecklas. Framsteg är av största vikt Erik Brandsma säger att det är av största vikt att det internationella samfundet faktiskt gör framsteg under de närmaste åren och att det går att komma överens om målsättningar och en konkret åtgärdsplan. Det för att det ska gå att uppnå det långsiktiga målet om en maximal temperaturökning på 2 °C till följd av den globala uppvärmningen fram till år 2050. Viktiga frågor som kommer att tas upp i Durban är bland annat de så kallade ”cap-and-trade”-mekanismerna som kan bidra till att begränsa de globala koldioxidutsläppen samt de finansiella metoder som behövs för att införa dem. Framtiden för ETS (European Trade System), där Vattenfall är aktivt, är beroende av resultaten från överläggningarna i Durban. För att kunna reducera koldioxidutsläppen är det viktigt att systemet fortsätter att fungera, och helst även utökas. – Att reducera Vattenfalls koldioxidutsläpp ingår i företagets affärsstrategi, och därför är det viktigt för oss att engagera oss inom det här området, säger Erik Brandsma. Mer information De länder som deltar i klimatkonferensen i Durban, den 17:e i ordningen, COP17, har skrivit under FN:s klimatkonvention. De håller möten flera gånger per år. Mötet i Durban är en så kallad COP-konferens där ansvariga ministrar deltar, diskuterar och förhandlar om den löpande tillämpningen av konventionen.