Nyhet | 2010-03-31 | 16:20

Fortsatta provningar för Forsmark 2

Högtrycksturbin på Forsmark 2

Högtrycksturbin på Forsmark 2

Siemens går vidare med sitt arbete för att åtgärda vibrationsproblemen vid Forsmark 2 som planerar att återstarta turbin 22 den 1 april för fortsatt testning.

Testerna ska i första hand handla om mätning och funktion och är tänkta att starta klockan 16.00 den 1 april. Därefter beräknas effekten gradvis öka till 200 MW. En vecka senare, den 8 april, planeras särskilda vibrationsmätningar. Dessa medför att effekten sjunker till omkring 100 MW. Från och med den 19 april planeras en effekthöjning till 200 MW, en nivå som därefter är tänkt att bibehållas fram till den 30 maj.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef, 070-530 05 13 eller Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef, 070-362 17 72, Forsmarks Kraftgrupp AB.