Nyhet | 2012-02-08 | 09:33

Frågor och svar gällande branden på Ringhals 2

Uppdrag granskning sänder onsdag 8 februari i SVT1 ett program om händelserna kring branden på Ringhals 2. Bristande ledarskap anges som ett av skälen till branden. Betydande förändringar har skett på kärnkraftverket för att särskilt stärka ledarskapet, ett arbete som fortgår. 1) Ny VD på Ringhals. Eva Halldén anställdes som ny vd för Ringhals AB i november 2011. Tidigare VD Bertil Dihné lämnade sitt uppdrag. 2) Ny enhetschef för kärnkraft. Peter Gango tillträdde som ny chef för BU Nuclear Power den 15 september 2010. Han rekryterades externt och har lång erfarenhet från bland annat finsk kärnkraftsverksamhet. 3) Ny ledningsstruktur. Sedan den 1 januari 2011 har Vattenfall infört en ny och förtydligad ledningsstruktur för kärnkraften. VD för Ringhals rapporterar till chefen för BU Nuclear Power som rapporterar till chefen för BD Production som rapporterar till Vattenfalls VD. Därtill har bolagets styrelse valt ett säkerhetsutskott som avhandlar kärnkraftssäkerhetsfrågor. Utskottet, Nuclear Safety Council, består av externa ledamöter och leds av Vattenfalls VD. Frågor och svar: Var branden ett systemfel eller ett mänskligt misstag? Vi ser det som ett organisatoriskt misstag där ledningen bär yttersta ansvaret. Vi har hela tiden sagt att omständigheterna kring branden är oacceptabla. Vi arbetar med ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de rutiner som onekligen inte fungerade. Det jobbar den nya VD:n på Ringhals med nu, tillsammans med teamet. Frångick ni säkerhetsrutinerna för att vinna tid? Det står klart i utredningen som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM gjorde att det inte var ett test som gjordes under tidspress. Detta var en planerad täthetsprovning när reaktorn var avstängd för revision. Men vi missade att ta bort viss utrustning. Ni frångick ju säkerhetsrutinerna? Det blev missförstånd om vad som skulle vara kvar i reaktorinneslutningen och vad som inte skulle lämnas kvar. Det var ett organisatoriskt misstag. Den nya VD:n på plats i Ringhals jobbar nu med de här frågorna tillsammans med ledningen. ”Mörkade” ni informationen om branden för SSM? Absolut inte. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM informerades enligt gängse rutiner på morgonen direkt efter branden på natten. De blev uppringda och informerade på vanligt sätt om händelsen och att vi misstänkte en brand. Vi informerade SSM och medier direkt efter händelsen och därefter regelbundet. Har ni problem med säkerheten på Ringhals; har ni en dålig säkerhetskultur? Vi har en felsökande säkerhetskultur som vi är måna om och arbetet med säkerhetskulturen tar aldrig slut. Samtidigt kan vi säga att omständigheterna kring branden är oacceptabla. Vi arbetar med ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de rutiner som onekligen inte fungerade. Vi har en ny VD på plats på Ringhals, som nu arbetar med de här frågorna tillsammans med ledningen. Kan ni garantera att en olycka inte kommer att hända igen? Vi kan garantera att vi kommer att göra vårt yttersta för att undvika liknande situationer i framtiden. Varför bröt branden ut? När reaktorn var avstängd för revision gjordes en täthetsprovning av reaktorinneslutningen och där fanns en bortglömd våtdammsugare kvar. Den kortslöts och orsakade en mindre brand som sotade ned utrustning i inneslutningen. Efter branden vidtog vi extremt komplicerade saneringsarbeten i byggnaden. Varför har det tagit så lång tid att åtgärda en liten brand? Att rengöra och återställa utrustningen efter en brand som orsakade stora sotmängder är en tidskrävande process och vi gör det noggrant. Vi sätter säkerheten först i alla lägen. Ett sådant här saneringsarbete har av allt att döma inte tidigare gjorts internationellt i någon reaktor. Det handlar om att sanera en 55.000 kubikmeter stor byggnad in i minsta detalj. Detaljfrågor om branden? Vi har undersökt vad som hänt och allt finns i en rapport som publicerades på nätet. Slutsatsen är att rutiner inte följts. Här måste vi bli bättre. Den nya VD:n på plats i Ringhals jobbar nu med dessa frågor tillsammans med ledningen. Varför producerar inte Ringhals som ni har utlovat? Vattenfall har självklart ett intresse av att alla våra kärnkraftverk är i drift. Samtidigt går säkerheten före allt. Vi gör allt vi kan för att våra kärnkraftverk ska leverera el till hundra procent. Sedan 2004 har Vattenfall initierat det största moderniseringsprogrammet inom svensk kärnkraft sedan starten. Fram till 2015 ska 50 miljarder kronor investeras. Hittills har cirka hälften av investeringen gjorts.