Nyhet | 2012-10-11 | 11:20

Frågor och svar om Greenpeace-aktionen

Här är frågor och svar med anledning av Greenpeace-aktionen mot Ringhals den 9-10 oktober 2012.

Hur tog sig aktivisterna in på Ringhals?
Aktivisterna klippte upp ett hål i industristaketet bakom Ringhals 3 och 4 och tog sig via en grind in på industriområdet. Vi kan inte utesluta att några aktivister kommit in på annat sätt.

Hur många aktivister rörde det sig om?
Vi kan inte svara på detta i dagsläget. Vi vet att polisen har omhändertagit 23 personer, varav 22 greps inne på Ringhals och en person utanför Ringhals område.

Var har aktivisterna varit?
Aktivisterna har varit på industriområdet och det har inte samma säkerhetsklassning och övervakning som driftområdet. De cyklade runt på industriområdet och några gömde sig, innan de greps av polisen.

Hade aktivisterna kunnat ta sig in på driftområdet?
Det är betydligt svårare, eftersom svårighetsgraden ökar ju längre in man kommer.

Var har aktivisterna övernattat?
De har övernattat under en presenning på taket till en förrådsbyggnad inne på Ringhals industriområde.

Hur kunde aktivisterna vara kvar under natten utan att bli upptäckta?
Det är en fråga för polisen att utreda hur aktivister har kunnat vara kvar över natten. Det tar många timmar att söka av hela Ringhals område. Aktivisterna har inte haft möjlighet att ta sig längre in på anläggningen under natten och därför undgått att bli upptäckta. Beredskapen och bevakningen har varit hög.

Vad gjorde polisen under natten?
Poliser fanns på plats på Ringhals under natten för att bevaka området tillsammans med ett stort antal skyddsvakter.

Hur har Ringhals ledning agerat under aktionen?
I samband med händelsen sammankallades Ringhals krisledning. Högsta prioritet har varit att säkerställa situationen och säker drift. Krisledningen har också till uppgift att informera medarbetare, krisledningsfunktioner inom Vattenfall, myndigheter och andra intressenter.

Varför har Ringhals inte högre bevakning?
Vi har inte krav på oss att ha högre bevakning på det yttre staketet. Staketet är till för att markera ett industri- och skyddsområde. Man begår ett lagbrott om man beträder området utan tillstånd och då tillkallar vi polis.
Vi har krav från myndigheten på hur vårt skydd mot fysiskt intrång ska vara utformat. Det skyddet har vi, och det skyddet är intakt. Vi har följt de regler som gäller.

Är verkligen bevakningen tillräcklig vid industristaketet?
Enligt gällande regler är bevakningen tillräcklig. När denna händelse har utvärderats, får myndigheten värdera om vi ska göra på något annat sätt i framtiden. Det finns förslag lagda redan till regeringen om att förstärka det fysiska skyddet, som regeringen inte behandlat än, som myndigheten skickat in tidigare i år.

Vems ansvar är det att leta efter aktivister på området?
Det är polisens ansvar.

Varför stängde Ringhals inte av reaktorerna och var säkerheten hotad?
Ringhals har gjort bedömningen att säker drift av reaktorerna inte var hotad på grund av Greenpeaceaktionen. Inga intrångsförsök har gjorts mot driftområdet. De har inte kunnat åstadkomma någon skada på den kärntekniska anläggningen från där de har befunnit sig.

Hur lång tid tog det för polisen att komma till Ringhals?
Polis tillkallades kl 07:45 och var på plats en kvart senare.

Får Svensk Bevakningstjänst gripa dem som gör intrång?
Väktarna från Svensk Bevakningstjänst grep de flesta av aktivisterna vid intrånget.