Nyhet | 2009-05-15 | 21:04

Frågor och svar om Vattenfalls investeringar i förnybar energi

Det pratas mycket om förnybar energi just nu. Vi får ofta frågor som: Hur mycket av era vinster investeras i hållbar utveckling, klimatet, miljön, energisparande och liknande områden? Och: Varför investerar ni inte mer i förnybar energi? Läs hur vi resonerar kring vår högt ställda klimatvision, som förutsätter en kraftig produktionstillväxt och storskaliga investeringar. Det faktum att vi tjänar pengar idag är tack vare smarta och genomtänkta investeringar vi gjort de senaste åren. Ett företags vinst ägs av dess ägare, i vårt fall den svenska staten. I år kommer staten att få 8 miljarder plus skatt av oss. När vi ska göra investeringar, letar vi efter framtidslöften. Vår ambition är att vara i framkanten av vår marknad vad gäller miljötänk, men det är också viktigt att våra investeringar skapar vinster oavsett om de handlar om förnybar energi, kärnkraft eller andra lösningar. Idag står vi inför två stora utmaningar: klimathotet och kravet på säkra energileveranser. Vi måste alltid hitta en balans mellan de här två för att kunna erbjuda våra kunder värme och el till rimliga villkor. Det tar tid att bygga om våra produktionsenheter och vi måste ställa höga krav, även på förnybara lösningar. I långa loppet kommer ingen att tjäna på dåligt genomtänkta alternativ. Det stora arbetet med minskningen av växthusgaser måste gå hand i hand med smarta investeringar som ger framtida avkastning. Annars kommer vi inte att ha pengar kvar att möta klimatutmaningen med. Vi gör en massa investeringar i förnybar energi. Vi uppskattar att vi kommer öka vindkraftenergin från mindre än 1 TWh till 8 TWh under de närmsta tio åren. Vindkraften är det snabbast växande området inom Vattenfall. Vi använder biomassa som bränsle för värmegenerering. Vi undersöker möjligheterna att samköra biomassa med fossilbränsle i våra enheter i Tyskland och Polen. I Hamburg arbetar vi med att göra energi av avfall. För tillfället är tillgången till bränsle en begränsande faktor, men vi samarbetar med andra bolag för att lösa det problemet. Samtidigt har vi ett projekt där vi jobbar med att separera och lagra koldioxid - en teknisk lösning som vi tror kommer innebära att alla våra förbränningsverk kommer kunna begränsa sina utsläpp markant.