Nyhet | 2011-08-25 | 11:30

Framflyttad revision för Ringhals 3

Årets revision på Ringhals 3, flyttas fram cirka en månad. Den skulle ha påbörjats den 1 oktober men börjar nu den 5 november istället.

Ringhals meddelade elmarknaden NordPool torsdagen den 25 augusti att årets revision på Ringhals 3 planeras pågå mellan den 5 november och den 5 december. Flytten av revisionsstarten görs för att säkra att det finns tillgänglig personal inom de yrkesgrupper, vars specialkompetens behövs under kärnkraftens revisioner. Genom att flytta revisionen på Ringhals 3 kan vi använda interna och externa resurser på bästa sätt så att varje enskild revision genomförs så säkert och tidseffektivt som möjligt.

Ringhals 2 beräknas vara redo för återstart den 18 november efter avslutad brandsanering. En brand i revisionens slutskede i våras medförde få materiella skador men kräver omfattande rengöring och kontroll av utrustning.

På Ringhals 4 pågår den största moderniseringen som någonsin genomförts vid ett och samma tillfälle, med utbyte av många tunga komponenter. Förseningar i rörarbetena på både turbin- och reaktorsidan har dock inneburit att återstarten skjutits fram några veckor. Blocket beräknas vara tillbaka i drift den 2 oktober.

Ringhals 1 inleder sin årliga revision den 25 september och beräknas vara tillbaka på elnätet den 8 november.

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals