Nyhet | 2012-04-10 | 09:30

Framtiden är elektrisk

För 15 år sedan var chanserna ganska små att någon skulle satsa pengar på att Vattenfall i framtiden skulle börja samarbeta med biltillverkare. Men en sådan satsning hade varit minst sagt lönsam. I dag samarbetar Vattenfall med flera biltillverkare genom e-mobility-programmet.

I dag samarbetar Vattenfall med flera biltillverkare genom e-mobility-programmet.E-mobility kan knappast anses ingå i Vattenfalls kärnverksamhet. Men ända sedan programmet kördes igång för fyra år sedan har det stadigt ökat i betydelse. Ulrich Frieser är chef för e-mobility-programmet:
– Det fanns många skäl till att starta det här programmet. En av utgångspunkterna var att hitta nya affärsmöjligheter kopplade till utmaningen att reducera koldioxidutsläppen. En av de mest lovande möjligheterna vi hittade var att elektrifiera vägtransporterna. Att använda förnybar elektricitet i stället för fossila bränslen som bensin innebär enorma möjligheter att reducera koldioxidutsläppen. Programmet är också ett bra sätt för oss att visa att vi har utmärkta produkter på marknaden.

Det grundläggande arbetet bakom e-mobility-programmet utfördes av Vattenfalls FoU-avdelning för ett antal år sedan. Nu samarbetar Vattenfall med flera biltillverkare och kommuner inom e-mobility-programmets ramar för att främja introduktionen av elbilar och laddningslösningar.
– Det här gör vi för att visa att Vattenfall gör det möjligt att använda smart energi. Vi är övertygade om att framtidens bilförare kommer att köra elektriskt, säger Ulrich Frieser.

Detta är den första artikeln i en serie om e-mobility som beskriver vad det handlar om och varför Vattenfall anser att det är viktigt.

Vattenfall och e-mobility