Nyhet | 2009-10-02 | 16:15

Framtidens elsystem nu analyserat i väst

Göteborgsregionen tillhör de mest dynamiska regionerna i Europa. Som alla expansiva samhällen, kräver den en elförsörjning som hänger med i utvecklingen. Hur man ska säkerställa detta på 10-15 års sikt, har Vattenfall Power Consultant nu analyserat.

Genom att studera samhällsplaneringen, kan man till viss del räkna ut var elen kommer att behövas. Förändringar i näringslivet, liksom också den historiska utvecklingen, är andra faktorer som påverkar. Prognosen används som grund för utvecklingen av det befintliga systemet för kraftdistribution.

Framtidens elsystem analyserat i väst

– Vi fick uppdraget att göra den här analysen från Svenska Kraftnät, Fortum Distribution, Göteborg Energi Nät och Vattenfall Eldistribution som äger och driver stam- och regionnäten i området, berättar David Löfgren.

– De ville ha fram den långsiktiga bilden och någon utomståendes syn på hur man skulle kunna utveckla regionnätet på 130 kV och dess anslutning till stamnätet på 400 kV. Syftet är givetvis att möta de lastökningar man kan förvänta sig i framtiden, men också att fylla vissa förnyelsebehov.

I uppdraget, som sträckt sig över första halvåret i år, gjorde man först en kraftsystemanalys i en modell över elförsörjningen av idag.

– Med modellen som underlag kunde vi sedan analysera ett antal alternativ för skilda utvecklingsmöjligheter. Först gjorde vi en teknisk analys av alternativen och därefter en ekonomisk analys, för att ge uppdragsgivarna ett beslutsunderlag, berättar David Löfgren.

Kontakt: David Löfgren, 031-774 69 36