Nyhet | 2009-11-27 | 16:00

Framtidens vågkraft från Vattenfall

Vattenfalls havsenergiprogram omfattar försök med flera olika tekniker i olika geografiska områden och med varierande förhållanden. Just nu inriktar vi oss på vågkraft, som har stor potential i Europa. Vår vision är att mellan 5 och 10 procent av vår elproduktion ska komma från vågor 2030. Vattenfall deltar i vågkraftsprojekt där tre olika tekniker testas. Samtidigt följer vi generella resultat från försök med andra lovande koncept. Vår ambition är att inom 10 till 15 år starta kommersiella vågkraftsanläggningar med bästa tillgängliga tekniker.  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4y3uoZnuMGw[/youtube] Sedan augusti 2009 har vi testat utrustning från det svenska företaget Seabased utanför Runde i Norge. Utrustningen har tidigare endast prövats i svenska vatten med mycket mindre vågor. Testanläggningen är ett samarbete med en lokal partner, det norska kraftbolaget Tussa. Under 2010 kommer vi att starta försöksanläggningar med tekniker från Wavebob (Irland) och Pelamis (Skottland). Dessa försöksanläggningar kommer att ligga i ännu tuffare vågklimat. Storbritanniens västkust har bäst förutsättningar för vågkraft i hela Europa