Nyhet | 2012-02-14 | 13:15

Från vattendroppe till glödlampa: Försäljningen

Det går nog att påstå att få ämnen diskuteras lika ofta och med samma tåga som elpriserna i Sverige. Man skulle kunna säga att när elmarknaden avreglerades i Sverige den 1 januari 1996 så släpptes både ordet och konkurrensen fri. Vattenfalls Magnus Holm och Set Persson berättar om hur det ligger till. Norden, med undantag för Island, har en gemensam elmarknad. Den avreglerades den 1 januari 1996 med syftet att öka konkurrensen inom elförsörjning och att ge elkonsumenterna fler valmöjligheter. Nu kunde aktörer inom handel och produktion av el konkurrera fritt – men verksamheten som nätbolagen driver är fortfarande reglerat. Elhandelsbolagen – som köper el på elbörsen eller direkt av producenter – säljer elen till konsumenterna och konkurrerar fritt. Nätbolagen – som äger ledningarna och distribuerar elen – är kvar i monopol. – Eftersom nätverksamhet är en monopolverksamhet finns det ett regelverk för vilka priser som nätbolaget får ta ut av kunderna. Varje nordiskt land har också ett särskilt nätbolag som kallas för Transmission System Operator, eller TSO, och som ansvarar för både balansen mellan tillgång och efterfrågan och för överföringen av el från storkraftnätet, vilket har en spänning på 220-400 kv. I Sverige är det Svenska Kraftnät, som är TSO och äger detta nät. Till Svenska Kraftnäts nät kan både stora kraftverk och stora industrier direktanslutas och vara direktkunder. Men framförallt så fungerar de stora ledningarna som sammankoppling av olika mindre nät på 130 och 70 kV, som ägs av andra nätbolag, säger Set Persson. [caption id="attachment_15637" align="alignright" width="199" caption="Set Persson"]Set Persson[/caption] Konsumenten väljer elhandelsbolag Men Sveriges miljontals elkunder kan alltså välja vilket elhandelsbolag de vill köpa sin el av. Men de måste också betala den som äger de lokala ledningarna för distributionen av elen. Konsumenten tecknar avtal med nätbolaget för distribution av el enligt en förutbestämd tariff. Sedan väljer konsumenten elhandelsbolag. De flesta elhandelsbolag, däribland Vattenfall, köper elen på den nordiska elbörsen innan de säljer den vidare till konsumenterna. Den nordiska elbörsen heter Nordpool Spot, och är den dominerande handelsplatsen för fysisk el i Sverige. Företag som Vattenfall, Fortum och Eon säljer dagligen all sin nordiska produktion här – 90 procent av den svenska elproduktionen passerar Nordpool Spot. – Köpare och säljare lämnar in bud en gång per dygn, som innefattar volym och pris för det kommande dygnets 24 timmar. Nordpool Spot fastställer timpriset för varje timme och meddelar alla aktörer hur mycket de köpt eller sålt., säger Set Persson. Fyra elområden med ibland olika priser Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden som ibland har olika elpriser. Det beror på att det finns begränsningar i Svenska Kraftnäts stamnät. En förutsättning för en väl fungerande elmarknad är att det finns tillräcklig överföringskapacitet både i landet och mellan länderna. [caption id="attachment_12967" align="alignleft" width="200" caption="Magnus Holm"]Magnus Holm[/caption] – Det är många faktorer som påverkar elpriset. I norden handlar det mycket om temperatur och nederbörd, men också om den ekonomiska situationen säger Magnus Holm, och fortsätter: – I tider med mycket nederbörd och temperaturer över de normala är elen billigare, medan den i tider med kyla och lite nederbörd blir dyrare. Man ska dessutom komma ihåg att en stor del av elpriset består av skatter och avgifter, som politiker använder som styrmedel för att minska vår elkonsumtion. Man betalar även för så kallade utsläppsrätter, som är ett verktyg för att minska utsläppen av koldioxid. Och man betalar alltså en elnätsavgift till ett bolag, och priset för en tjänst till ett annat. Varför tror du att debatten om elmarknaden är så laddad? – Elanvändning är något som berör väldigt många människor, och den kostnaden kan många gånger utgöra en relativt stor del av hushållskassan. Det i kombination med den relativt komplexa marknaden som ligger bakom priset leder kanske till en del missuppfattningar. Det är en stor utmaning för oss i elbranschen att reda ut de missuppfattningarna, säger Magnus Holm. Läs också: Från vattendroppe till glödlampa: Produktionen Från vattendroppe till glödlampa: Distributionen