Nyhet | 2013-09-18 | 13:18

Friklassning ska kvalitetssäkras

Forsmark vidtar åtgärder för kvalitetssäkring av friklassmätningar. Åtgärden baseras på en inspektion från Strålsäkerhetsmyndigheten och sorteringen av material avbryts tillfälligt medan projektet genomförs.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har genomfört en inspektion av Forsmarks rutiner för friklassning av material som inte behöver deponeras. Inspektionen identifierade ett antal åtgärder som behöver genomföras för att förbättra arbetets kvalitetssäkring.

– Det här är en process, en avsökning följd av en mätning, som görs i två steg och det är i det här sista steget som vi behöver förbättra dokumentationen av rutiner och system, säger Patrick Brandelind som är biträdande strålskyddsföreståndare på Forsmark.

Vid mätning för friklassning, en så kallad nuklidspecifik mätning, har det material som mäts en så låg aktivitet att den till och med är svår att urskilja från den naturliga bakgrundsstrålningen. Normalt sett har materialet som ska friklassas ingen förhöjd aktivitet alls, något som bekräftas av Patrick Brandelind.

– På grund av att aktiviteten eller strålningen i materialet är så låg, är det viktigt att den inte underskattas i förhållande till bakgrundsstrålningen. Därför är det viktigt att verifiera att mätutrustningen fungerar som avsett samt att rutiner och system dokumenteras på ett bättre sätt än vi gjort tidigare. SSM:s inspektion har identifierat viktiga förbättringsmöjligheter i det här avseendet och Forsmark kommer att förbättra arbetet i samtliga delar som SSM noterat.

Föreläggande från SSM

För mer information:
Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef
mobil: 070-362 17 72