Nyhet | 2008-05-22 | 14:30

Fullgod inpasseringskontroll vid Forsmark och Ringhals

Med anledning av mediauppmärksamheten kring inpasseringsrutinerna vid Oskarshamns kärnkraftverk vill vi göra följande kommentar kring Forsmarks och Ringhals tillträdeskontroller.

Forsmark och Ringhals har fullgod säkerhet vid sina anläggningar och uppfyller myndigheternas krav för tillträdeskontroller. Samtliga inpasserande kontrolleras så att inte otillåtna föremål kan föras in.

Sedan flera år har ett omfattande arbete pågått i samarbete med berörda myndigheter för att stärka det fysiska skyddet vid de svenska kärnkraftverken.

Den 1 januari i år infördes strängare regler vilket bland annat innebär att samtliga personer som passerar in på kraftverkens driftområden måste avsökas med röntgen och metalldetektor motsvarande de säkerhetskontroller som numera utförs på flygplatser. Stickprovskontroller utförs för att detektera otillåtna kemikalier och sprängmedel.
Samtliga fordon som ska passera in på kraftverksområdet måste först genomgå en omfattande kontroll, där fordonen bland annat söks av med hjälp av sprängämneshundar.
För att säkerställa att enbart behöriga ges tillträde till kontrollrummen finns utrustning för biometrisk kontroll via fingeravtryck. Detta som en förstärkning av den inpasseringskontroll som fanns sedan tidigare.

Vi väger ständigt in omvärldshändelser som kan påverka hotbilden, i samråd med berörda myndigheter.

För mer information, var vänlig att kontakta:
Torsten Bohl, kärnkraftskommunikatör, tel 070 676 75 90

Läs mer

Så arbetar vi med kärnkraftssäkerhet
Mer om Forsmark
Mer om Ringhals