Nyhet | 2011-03-08 | 12:51

Fyra av fem stabschefer inom kärnkraften är kvinnor

Kärnkraftsbranschen har inte varit känd för att vara kvinnodominerad, men under de senaste åren har andelen kvinnor inom kärnkraftområdet ökat stadigt skriver tidningen Atomen. Bland stabscheferna på Vattenfalls affärsenhet BU Nuclear Power är männen i minoritet, fyra av fem chefer är kvinnor. Veteranen i gänget är Eva Halldén, chef för Fleet & Technology. Hon har arbetat inom kärnkraftbranschen sedan 1982. – 1982 började jag på ABB Atom och på den tiden var vi fem kvinnliga civilingenjörer av 1300 anställda men sedan dess har det hänt väldigt mycket i den här branschen, säger Eva Halldén. När chefer på kärnkraftsverket Ringhals ska rekrytera får de en folder i sin hand: Chefens lathund för jämställdhet. Här finns råd och verktyg för att öka andelen kvinnor i företaget och är en del i Ringhals AB:s jämställdhetsplan. Berit Andersson är ny HR-chef på affärsenheten. Hon ser en förändring i kärnkraftsbranschen: – Det har kommit in fler kvinnor och jag tror att en anledning är att miljöutbildningarna som har dykt upp på senare år lockar tjejer. De ser under utbildningen att kärnkraft har miljöfördelar och söker sig till efter utbildningen till branschen, säger Berit Andersson. Mixen är alltid bäst En som nyligen har återvänt till en tjänst inom kärnkraften är Ann Berg, chef för Safety & Performance. Här leder hon säkerhetsarbetet inom de olika kärnkraftsbolag som finns inom Vattenfall-koncernen. – Jag har konstigt nog aldrig känt mig ensam som kvinna i kärntekniksbranschen. Jag tror att det är lättare att ta sig in som kvinna i den här branschen än i många äldre och mer traditionella branscher – här krävs djup kunskap och lång utbildning och det finns många kvinnor som satsar på det. Sedan är det givetvis så att kvinnor ser kvinnor lättare, så fler kvinnliga chefer är en väg för att få in fler kvinnor i branschen. Men självklart är en mix av män och kvinnor i arbetslivet det bästa, säger Ann Berg. [caption id="attachment_10358" align="alignright" width="200" caption="Kommunikationschefen Cecilia Gerger ansvarar för Nuclear Powers interna och externa kommunikation."]Kommunikationschefen Cecilia Gerger ansvarar för Nuclear Powers interna och externa kommunikation.[/caption] Många kvinnor inom Kommunikation – Jag har en bakgrund inom industrin och är van att arbeta inom mansdominerade verksamheter. Jag har faktiskt aldrig upplevt det som ett hinder att vara kvinna. Inom mitt nuvarande ansvarsområde, Kommunikation, finns det mycket kvinnor - både på staben och på våra dotterbolag. Nästan alla har en åsikt om kärnkraft och det är också mycket känslor förknippade med kraftslaget. Fakta Andelen kvinnor på Ringhals har ökat från 17,6 procent till 20,1 procent mellan 2007 och 2010. Andelen kvinnliga chefer är 30 procent. Även i Forsmark har andelen kvinnor ökat - från 19 procent 2004 till 23,4 procent 2010. Här är andelen kvinnliga chefer 18,6 procent. Inom Vattenfalls tyska kärnkraftsverksamhet VENE är andelen kvinnor 14,5 procent – en ökning från 2009 då andelen var 12,9 procent. På VENEs huvudkontor är andelen kvinnor 38,5 procent. Vattenfall AB har 25,5 procent kvinnor (2009).