Nyhet | 2008-10-20 | 11:07

Fyrisån blir grön igen när ny huvudledning kopplas in

På tisdag den 21 oktober kommer Fyrisån att färgas grön igen. Vattenfall Värme Uppsala förbättrar fjärrvärmenätet och byter ut en del av huvudledningen som förser stora delar av centrala Uppsala med värme. I samband med det kommer fjärrvärmevatten ut i ån.

I augusti tillsatte Vattenfall ett färgämne för att spåra läckor i fjärrvärmenätet. Det gröna ämnet gör det enklare att hitta läckor så tidigt som möjligt och därmed begränsa skadan. I och med att vi har hittat läckorna har vi kunnat minska vattenförlusten betydligt och värna om miljön. Det har gått bra med sökningen; ett tiotal läckor har hittats, vilket är färre än förra året. Den största har varit vid Gränby.

På tisdag den 21 oktober kommer vi att koppla in den nya ledningen vid Kungsgängsgatan i höjd med Granngården. Denna ledning förser centrala delar av Uppsala med varmt vatten och värme. Bytet är planerat och är del i vårt arbete att se över nätet. Avbrottet pågår fram till klockan 12.00 den 22 oktober. När vi ersätter den gamla ledningen med en ny kommer en del fjärrvärmevatten i dagvattnet och därmed i Fyrisån som kommer att bli grön.

Det är ingen fara, färgämnet som vi använder är inte farligt vare sig för miljön eller för hälsan. Det används till exempel i duschtvål, kosmetika och diskmedel.

För vidare information, kontakta:

Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Värme i Uppsala, telefon 018-269666

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Ladda ner pressmeddelandet

Fyrisån blir grön igen