Nyhet | 2011-07-08 | 15:17

Ge huset mössa och täta allt när du renoverar

Mycket värdefull värme försvinner ut genom husets skal i form av tak, väggar, fönster och golv. Bara fönstren står för 35 procent av värmeförlusterna. Vid renovering går det därför att spara en hel del pengar på att byta tätningslister i fönster och tilläggsisolera husets skal. Av totala värmeförluster är procentsiffran för fönster 35 procent, väggar 20 procent, golv 15 procent, tak 15 procent och ventilation 15 procent. Bara genom att täta fönster och dörrar kan man spara 1500 kronor om året. Vid en renovering bör man därför förse huset med en isolerande mössa och täta alla läckor där värme försvinner. Ett bra sätt att tilläggsisolera tak och väggar är att spruta in lösull. – En sådan isolering bör vara 500 mm tjock, men sjunker ihop med tiden. Det är därför bra att då och då fylla på med mer lösull, säger Jörgen Eriksson, energiexpert på Vattenfall. Nya tätningslister billigaste isoleringen – Det absolut billigaste sättet att tilläggsisolera är dock att sätta in nya tätningslister i alla fönster. Det är en investering som återbetalar sig på mindre än ett år, menar Jörgen Eriksson. Nya fönster är betydligt tätare än gamla. Vill man byta ut alla fönster ska man titta på energimärkningen, det så kallade u-värdet som ska vara så lågt som möjligt. Ett tvåglasfönster har u-värde 3 och nya lågenergifönster har u-värde 0,8. Gör kalkyl i Energiguiden Det väsentliga är dock att först göra en kalkyl där återbetalningstid för investeringen jämförs med energibesparingen. Sådana kalkyler går att göra i Vattenfalls räkneverktyg i Energiguiden. Där kan man lägga in alla uppgifter om sin nuvarande situation och simulera olika utfall beroende på vilken renovering man vill göra. Även om nya fönster läcker väldigt lite värme, så bör man bara byta till sådana för andra skäl som underhåll eller att man vill ha en ny design. Byte av alla fönster i en normalvilla ger en besparing på 800 kWh per år. Om fönstren kostar 66 000 kronor betalar sig investeringen först på 50 år, avslutar Jörgen Eriksson.