Nyhet | 2010-02-19 | 10:00

GEAB gräver ner miljoner i backen

GEAB visar ett resultat för 2009 som är något lägre än föregående år. Trots detta fortsätter GEAB sin höga investeringstakt på Gotland. Det framgår av det bokslut som GEAB:s styrelse beslutat att föreslå årsstämman i maj. Styrelsen föreslår årsstämman att ägarna får en utdelning på 36 Mkr.

- Vi har under 2009 investerat 95 Mkr. Genom den satsningen stärker GEAB långsiktigt verksamheten på Gotland, säger GEAB:s VD Anders Mårtensson.

En stor del av dessa investeringar har gått till att ytterligare öka leveranssäkerheten av elen. Genom att ersätta vissa luftledningar med nergrävd elkabel så blir elnätet säkrare mot väderstörningar på ett helt annat sätt. Nergrävd elkabel tål både blötsnö, storm och nedfallande träd.

- Alla våra medarbetare har tillsammans hjälpts åt att hålla kostnader utan att tumma på kvaliteten i de tjänster vi levererar, fortsätter Anders Mårtensson. Vi har också under året sluppit extrema väderförhållanden, som exempelvis stormen Per 2007 och Gudrun 2005.

GEAB-gruppen redovisar ett resultat efter skatt på 44,1 Mkr (51,7 Mkr 2008) och omsatte 357 Mkr (327 Mkr 2008). Resultatförsämringen beror bland annat på kostnader av engångskaraktär för avvecklingen av delar av bredbandsverksamheten.

GEAB-gruppen som förutom moderbolaget består av de helägda dotterbolagen Gotlands Energientreprenad AB och Gotlands Elförsäljning AB verkar inom fem affärsområden: Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Entreprenad och Bredband. Moderbolaget Gotlands Energi AB ägs till 75 procent av Vattenfall och till 25 procent av Gotlands kommun. GEAB-gruppen har 155 anställda.

Ytterligare upplysningar av ekonomichef Håkan Karlsson telnr 0706-798174


Läs hela pressmeddelandet som pdf