Nyhet | 2010-07-12 | 15:59

GEAB säljer gotländskt

Nu kan alla kunder som köper sin el från GEAB välja om de vill ha el producerad av gotländsk vind från gotländska vindkraftsverk. Den första kilowattimmen gotländsk vindkraft från GEAB levererades till Katthammarsvik.

- Många av våra kunder efterfrågar närproducerad el och detta är vårt sätt att tillgodose kundernas önskemål, säger Sven-Olov Karlsson chef GEAB Elhandel.

Oavsett om det blåser ute eller ej så kommer kunder med gotländsk vindkraft att ha el i sina uttag. Det GEAB gör är att avtala med de gotländska vindkraftsproducenterna om att få köpa den mängd el som de kunder, som väljer gotländsk vindkraft, kommer att förbruka under ett år.

- Samarbete med gotländska företag är ett viktigt inslag i vår verksamhet, anser Sven-Olov, och detta är ett samarbete som är till fördel för alla inblandade, kunden, vindkraftsproducenten och GEAB.

Förutom gotländsk vindkraft kan även GEAB:s kunder välja att köpa norrländsk vattenkraft. Gör kunderna inget val får de den el som handlas upp på elhandelsbörsen (NordPool).

På GEAB:s hemsida, www.gotlandsenergi.se finns en länk som visar hur mycket el alla på Gotland förbrukar just nu och hur mycket som täcks av den gotländska vindkraften.


Lämnat av GEAB. Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olov Karlsson, chef Elhandel telnr 0706 -691730