Nyhet | 2009-12-23 | 10:29

Gemensam analys ger bättre resultat

Det är som bekant svårt att sia, speciellt om framtiden. Men att analysera framtiden med hjälp av scenarios är en etablerad metod som används i många sammanhang, inte minst av företag. Vattenfall Power Consultant har nu utvecklat en metodik på området som är jämförelsevis säkrare och billigare.

– Scenarioanalys görs i princip för en uppdragsgivare. Multiklient scenariometod, som vi kallar vår nyutveckling, innebär att flera uppdragsgivare, som delar en viss uppsättning osäkerheter, låter göra en gemensam analys, berättar Vattenfall Power Consultants Leif Jansson.

Det finns flera fördelar med detta. En är att analysen får mer input då flera företag deltar. Vidare kan dessa dela på kostnaderna och således minska dem. Deltagarna får också en möjlighet att bygga externa nätverk under arbetet.

– Av bland annat konkurrensskäl och risken för kartellanklagelser kan metoden vara svår att använda för konkurrerande företag i samma bransch. Däremot passar den utmärkt för företag i olika branscher, deras leverantörer och kunder, när alla behöver en analys av möjlig framtida utveckling.

Leif Jansson och hans kollegor har arbetat med att utveckla multiklientmetoden sedan i maj och har nu en produkt som är färdig för marknaden.

– Den ligger helt rätt i tiden, säger han.


Kontakta: Leif Jansson, 08-739 66 53