Nyhet | 2011-07-07 | 10:11

Generationsskifte för Gotlands vindkraft

Färre men effektivare vindkraftverk och mer vindkraftproduktion, det blir resultatet av det stora generationsskifte som nu pågår på Näsudden på södra Gotland. Även i år bjöd Vattenfall under Almedalsveckan alla intresserade på en utflykt till Näsudden, Sveriges mest vindkraftstäta område. Drygt 30 deltagare tog tillfället att lära mer om detta kraftslag på frammarsch. 24 procent vindkraft På Gotlands elnät transporteras idag 24 procent vindkraft, men inom kort räknar man med att vindkraften ska stå för en tredjedel av elen. Det förutsätter ombyggnad av elnätet på Gotland och en ny kabel till fastlandet, berättade Börje Lundberg från Gotlands Energi AB (GEAB), som var guide under bussresan. GEAB, som ägs till 75 procent av Vattenfall och 25 procent av Gotlands Kommun, är nätägare, men äger självt inga vindkraftverk. Verken på Näsudden ägs av Vattenfall och andra aktörer. Men vindkraftverken på experimentfältet Näsudden har byggts utan att det från början funnits en samlad planering för vindkraftproduktionen. Börje Lundberg är glad över den omstrukturering som nu genomförs. – Som nätbyggare gråter man när man ser hur det blivit. Nu styrs det upp och de nya verken ställs i raka linjer. Näsudden I började byggas 1979 Vattenfall började utveckla och forska kring vindkraft på 1970-talet, med inriktning på storskalig teknik. 1979 definierades södra Gotland som ett lämpligt område och ett första prototypverket, Näsudden I, började byggas. Sedan dess har Vattenfall byggt flera verk av olika typ, och andra ägare har också byggt verk på det område som Vattenfall arrenderar. Några äldre verk har rivits, berättade Kalle Blomberg från Vattenfall Vindkraft. Sedan 2004 pågår ett projekt för generationsskifte, där de äldre vindkraftverken rivs. I fas ett togs 20 verk ned och ersattes av sex nya. Fas två och tre pågår nu och 39 verk kommer att ersättas av 21 nya. Tillståndsprocessen som har börjat för fas 4 omfattar många ägare som själva ska komma överens inbördes och därefter hitta en lösning tillsammans med Vattenfall. Tekniska svårigheter Bygget av de stora vindkraftverken på Näsudden har erbjudit flera tekniska svårigheter. Att transportera 50 meter långa rotorvingar i de tvära kurvorna på småvägarna dit är komplicerat (som jämförelse kan nämnas att den stora turbussen mätte 13,5 meter). En bro visade sig för klen för att bära själva maskinen. Under besöket fick deltagarna tillfälle att se hur generatorn och en av vingarna monterades upp på 90 meters höjd –med en kran på över 100 meter.