Nyhet | 2009-12-21 | 08:12

Geofysiken ser ned i berggrunden

Kunskapen om hur man kartlägger berggrunden med hjälp av geofysiska metoder är på väg att bli en ny specialitet för Vattenfall Power Consultant. Det är en kunskap som är till god nytta när man ska bygga exempelvis kraftverksdammar, underjordiska förvaringsanläggningar och tunnlar.

Kraftverksdamm

– Den svenska geofysiska kompetensen är lite av en doldis utanför branschen. Ändå har Sverige i många år varit ledande inom tillämpningar på grundare djup, säger Rikard Marek.

Det gäller såväl metodik som instrument. Och metoderna är många: markradar och gravitationsmätning är bara ett par exempel.

– Kan man bara få fram bra mätvärden, oavsett metod, så kan dessa sedan användas för att göra modeller av hur det ser ut nere i undergrunden.

Rikard Marek är specialist på seismiska mätningar med hjälp av små sprängladdningar.

– Metoden utvecklades ursprungligen för att leta olja, men används i Sverige bland annat inför tunnel- och vägbyggen.

Johan Nissen som också är en av våra konsulter är för övrigt ansvarig för alla geofysiska mätningar inför bygget av slutförvaret vid Forsmark.

Specialiteten geofysik kommer också väl till pass i den europeiska satsningen på CSS (Carbon Capture and Storage) som ska förpassa avskild koldioxid ned i underjordiska hålrum, påpekar Rikard Marek.


Kontakta: Rikard Marek, 031-774 69 40