Nyhet | 2009-09-24 | 15:22

Globalt ledarskap i kampen mot klimatförändringar

"Inget företag, land eller region kan hantera klimatfrågan på egen hand, men med gemensamma krafter kan lösningar nås som först verkar omöjliga att uppnå.” Det sade Vattenfalls vd Lars G Josefsson när representanter från 3C-gruppen, Combat Climate Change, nyligen träffades i Washington i USA. ”Det klimatfrågan behöver mest av allt är ledarskap.” Det betonar Lars G Josefsson och övriga företagsledare i 3C-gruppen. Samtidigt konstateras att kostnaderna för att ta itu med klimatförändringarna kommer att fortsätta att öka. Investerare, företagsledare, politiker och övriga konsumenter måste börja röra sig i samma riktning, det vill säga bort från okontrollerade utsläpp och avfall, och istället mot effektiva miljölösningar. 3C-gruppen Combat Climate Change bildades på initiativ av Vattenfalls vd Lars G Josefsson. Totalt omfattar gruppen nu 67 storföretag. Mötet i Washington hölls inför FN:s toppmöte i New York några dagar senare. Förhoppningen är att världens länder kan komma överens om ett avtal senare i år vid FN:s klimatkonferens COP15 i Köpenhamn.