Nyhet | 2008-02-04 | 12:47

Glödbrand på Krümmel släckt

På kärnkraftverket Krümmel började filtret till en ventilationsanläggning glöda på måndagsmorgonen. Glöden släcktes snabbt av verkets egen brandkår.

Glöden uppstod i ett filter i ett luftintag i skorstenens mätarutrymme. Den upptäcktes kort efter klockan åtta och kvävdes av verkets brandkår, som också tog bort filtret.

För säkerhets skull utrymdes reaktorbyggnaden under tiden och öppnades därefter åter. Ingen människa skadades och inga utsläpp ar radioaktiva ämnen inträffade. Polis och inspektionsmyndigheter informerades, men någon hjälp utifrån behövdes inte och begärdes inte.

Orsaken att glöden uppstod har ännu inte helt klarlagts; händelsen kommer noga att undersökas.

För vidare information:
Ivo Banek, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH,
Telefon: +49 40 6396-2430, Fax: +49 40 6396-3760,

ivo.banek@vattenfall.de

www.vattenfall.de/kernkraft