Nyhet | 2008-12-15 | 13:00

Goda idéer belönades med pris

Vattenfalls idékommitté har belönat tio personer med priset ”Nytänkaren” 2008. Sju av pristagarna utvecklade sina idéer på Ringhals.

Pristagare från Ringhals

Pristagare från Ringhals: Görgen Carlsson för Dan Karlsson, Anders Höglund, Fredrik Svahn, Claes-Göran Bengtsson, Björn Forssgren, Ivar Jonsson och Peter Berg.

Redan 2002 började Ivar Jonsson fundera över likheten mellan polisens arbete på brottsplatser och sökandet efter spår och sprickor i anläggningen som Ringhals provningsavdelning ägnar sig åt. Han kontaktade polisen.

– Kjell Carlsson på rikskriminalen skickade ner ett par tuber med ämnet Mikrosil som han har patent på, berättar Ivars kollega Peter Berg. Sedan kom Kjell själv och visade hur vi kunde få nytta av massan med hjälp av skuggeffekter.

2004 var metoden kvalificerad och godkänd att använda i ytprovningsarbetet på Ringhals.

Det är enkelt att blanda två-komponentsmassan som även går att använda under vatten. När den har härdat är den en perfekt spegling av objektet. Suveränt att använda där det är svårt att komma åt med andra metoder.

Övriga pristagare från Ringhals

Fredrik Svahn och Dan Karlsson belönades för idén om effektivare skärmning av inspektionskamera.
Anders Höglund belönades för sina två idéer om att rena vatten och att ta vara på jonbytarmassa.

Läs mer

Pressmeddelande "Nytänkare och Eldsjäl premieras av Vattenfall"
Ringhals