Nyhet | 2010-02-05 | 16:22

”Goda möjligheter för samexistens mellan örnar och vindkraft”

I SVT:s regionala program ABC visades nyligen ett inslag om hur Vattenfalls planerade vindkraftverk vid Forsmark skulle påverka det rika fågellivet, och framförallt havsörnarna. Läget är perfekt för vindkraft. Nu gäller det att försäkra sig om att en framtida vindkraftspark vid Biotestsjön i Forsmark inte stör havsörnarna i området. – Oberoende studier visar att det finns goda möjligheter för samexistens mellan örnar och vindkraft”, säger Gustav Egerup, projektledare för vindkraftprojektet vid Biotestsjön. I Biotestsjön, alldeles intill Forsmarks kärnkraftverk, släpps kylvatten ut från Forsmark. Det har skapat goda betingelser för ett rikt fiskliv och många sjöfåglar söker sig till Biotestsjön för att söka föda. Bland annat den fridlysta havsörnen. Goda vind- och markförhållanden Vid Biotestsjön finns också goda vind- och markförhållanden att bygga upp till 15 vindkraftverk som kan ge förnybar elenergi, motsvarande behovet för 20 000 hushåll. Kompetens inom elproduktion finns redan i Forsmark, liksom nära anslutningar till elnätet. Vattenfall undersöker möjligheterna till en vindkraftsetablering här. Sedan 2007 har Vattenfall gjort ingående studier av miljökonsekvenser för boende, flora och fauna. I samråd med myndigheter och närboende görs en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. – I det här speciella fallet inledde vi en studie av havsörnarna vid Biotestsjön. Det är viktigt för oss att säkra att örnbeståndet inte kommer till skada vid en eventuell etablering av en vindkraftpark, säger Gustav Egerup. Under ett års tid har oberoende ornitologer studerat örnarnas flygmönster och beteenden kring Biotestsjön. Fågelexperternas analys visar på begränsade risker för havsörnarna. Kommunen beslutade i december att anta en detaljplan som möjliggör vindkraft vid Forsmark. Se inslaget från ABC Ansökan kompletteras Det är Länsstyrelsen i Uppsala som fattar beslut och ger tillstånd för ett bygge. Länsstyrelsen har nu bett Vattenfall att komplettera sin ansökan med ett antal klargöranden, bland annat vad gäller frågor som ljudberäkningar, fladdermöss, och alternativa platser. – Det är vanligt att Länsstyrelsen ber den sökande om kompletteringar. Vi har redan börjat arbeta med svaren och kommer att lämna in dem inom de närmaste månaderna, säger Gustav Egerup. Vid Forsmarks kärnkraftverk ser man positivt på det noggranna projekteringsarbetet. – Självklart är det viktigt att noga undersöka hur en vindkraftpark skulle påverka säkerheten kring kärnkraftverket, säger Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmark. – Vi har inte varit direkt inblandade i vindkraftsprojektet, men har tagit del av och granskar den säkerhetsanalys som görs.