Nyhet | 2008-04-18 | 11:07

Godkännandeprocessen måste få fortsätta

Med anledning av det koalitionsavtal som träffats mellan CDU och GAL och offentliggjordes på torsdag kväll, vidhåller Vattenfall sitt yrkande på att bygget av baskraftverket Moorburg ska godkännas.

Styrelseordföranden för Vattenfall Europe, Tuomo Hatakka, förklarade: "Vi planerar att bygga Europas modernaste kolkraftverk i Moorburg. Detta kraftverk är den optimala lösningen för att försörja Hamburg med energi. Det erbjuder säker energiförsörjning med låg miljöbelastning och god ekonomi. Vi utgår från att godkännandeprocessen fullföljs enligt gällande lag, och att ett projektet kommer att godkännas."

Vattenfall emotser med intresse resultatet av en förfrågan över hela Europa efter intressenter som vill medverka vid bygget av ett gaskraftverk i Hamburg. "Den pågående godkännandeprocessen påverkas inte av detta", enligt Hatakka.

Beträffande beskedet att fjärrvärmenätet i Hamburg från 2014 skall omfattas av ett offertförfarande som täcker hela Europa, sade Hatakka: "Vi välkomnar konkurrens. I Hamburg inbjöds till exempel nyligen aktörer över hela Europa till anbudsgivning gällande driften av gasnätet. Den nuvarande entreprenörens anbud antogs."

Hatakka uppmanade också till den nya delstatsregeringen i Hamburg att ta sitt ansvar för stadens framtid: "Den som har ett regeringsansvar måste agera för stadens bästa på lång sikt. Ett miljardprojekt som har planerats gemensamt med staden Hamburg under över ett års tid, får inte bli en lekboll för kortsiktiga partipolitiska intressen. Investerare vill ha planeringssäkerhet och måste kunna känna förtroende."

Kontaktpersoner för närmare information:

Geraldine Schroeder, Vattenfall Europe AG

Sabine Neumann, Vattenfall Europe Hamburg AG